"בסוד האותיות" לכיתה א' - "בסוד הקריאה" לכיתה ב'

שימו לב! מכתב ממשרד החינוך מתאריך 12.5.15

הכוונה במכתב גם למקראה "בסוד הקריאה" לכיתה ב'

אנו ממליצים שתמתינו בבחירת המקראה לכיתה ב', 

כיוון שאנו אמורים לקבל אישור במהלך החודש הקרוב

למקראה "בסוד הקריאה" לכיתה ב'.